+420 568 840 871

+420 568 840 871

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Jitka Pelikánová s.r.o. provozující webové stránky ucetnictvi-pelikanova.cz (dále „stránky“ nebo „my“) se zavazuje, že bude chránit a respektovat vaše právo na soukromí.

Tyto Zásady stanovují pravidla, podle kterých budeme zpracovávat jakékoli osobní údaje, které od vás získáme nebo které nám poskytnete. Týká se to:

- funkcí a služeb webových stránek, které jsou Vám poskytovány, když navštěvujete webové stránky ucetnictvi-pelikanova.cz

- využití poptávkového či kontaktního formuláře

- e-mailů, jiných elektronických zpráv prostřednictvím telefonu, internetové diskuze a použití webových stránek a jiné komunikace mezi vámi a námi.

 

Přečtěte si prosím pečlivě následující text k seznámení se s postupy týkající se vašich osobních údajů a nakládání s nimi. Svým souhlasem s těmito Zásadami při návštěvě stránek, přijímáte znění a postupy popsané v těchto Zásadách. Snažíme se poskytnout vám relevantní informace o ochraně soukromí týkající se využívaných služeb stránek a dalších služeb výše, a k tomu využíváme „jednoduchou formu“ těchto Zásad. Pro vaši zpětnou vazbu či jakékoli vaše dotazy k ochraně soukromí jsou na konci těchto Zásad uvedeny kontaktní informace.

  

INFORMACE, KTERÉ OD VÁS SHROMAŽĎUJEME

Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat údaje pro efektivní sestavení nabídky a případnou spolupráci. Některé z těchto informací nám můžete poskytnout například vyplněním formulářů na webové stránce nebo komunikací s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu, internetové diskuze či jinak. Některé z nich dále shromažďujeme automaticky s vaším souhlasem, například použitím cookies, když navštěvujete naše webové stránky. Osobní údaje budou ukládány a používány pro dobu nutnou pro informování Vás o možnostech spolupráce a nabídkách společnosti Jitka Pelikánová s.r.o. a po dobu zákonem stanovenou k uchování účetních dat.

 

VYUŽITÍ TĚCHTO INFORMACÍ

Informace, které shromažďujeme, používáme k poskytování služeb, upozornění na změny v našich službách a abychom naše služby i služby webových stránek vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme s vaším souhlasem použít k tomu, abychom vás informovali o jiných službách a produktech, které my nebo vybrané třetí strany nabízejí a které jsou podobné těm, které jste již užili nebo na které jste se dotazovali nebo které cílí na to, co vás zajímá.

 

SDĚLOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ

Vaše osobní údaje nesdělíme žádné třetí straně mimo případů, jež jsou popsány v těchto Zásadách. 

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, abychom vás pouze informovali o produktech a službách, které splňují výše uvedené podmínky, a to máme-li k tomu vaše svolení, dle oprávněného zájmu nebo kde to vyžaduje či povoluje zákon. Můžeme také vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami s cílem, abychom zabránili trestnému činu a snížili rizika, pokud to vyžaduje zákon a kde to považujeme za vhodné, v reakci na soudní proces nebo abychom ochránili práva či náš majetek, našich zákazníků či jiných.

  

KDE UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A ZABEZPEČENÍ DAT

Údaje, které shromažďujeme, jsou uchovávány a zpracovány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“). Přijali jsme v přiměřeném rozsahu veškeré kroky nezbytné k tomu, abychom zajistili, že se s vašimi osobními údaji bude zacházet bezpečně a podle těchto Zásad ochrany osobních údajů. Data jsou uchovávána v sídle společnosti. Zde jsou také bezpečně uložena a zpracovávána v souladu s těmito Zásadami.

Bezpečnost údajů přenášených přímo vámi na naši stránku zaručit nemůžeme. Jakékoli zadání dat do formulářů je na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše informace obdržíme, budeme na ochranu proti neoprávněnému přístupu používat přísné postupy a bezpečnostní funkce.

 

VAŠE PRÁVA

Je-li to v daném případě relevantní, máte mnohá práva podle právních předpisů na ochranu osobních údajů včetně práva vznést námitku proti zpracování, práva nahlížet do osobních údajů, které jsou o vás drženy; můžete nás také požádat, abychom učinili jakékoli nezbytné změny pro zajištění jejich přesnosti a aktuálnosti; dále můžete omezit rozsah osobních údajů, které o vás zpracováváme; požádat o přenos vašich osobních údajů k jiné organizaci; anebo máte právo na výmaz svých osobních údajů, tedy tzv. “být zapomenut”. Pokud, v případě potřeby, vyžadujete kopii osobních údajů, které o vás držíme, kontaktujte nás prosím prostřednictvím formuláře. Dále upozorňujeme i na možnost podání případné stížnosti k dozorovému úřadu ochrany osobních údajů.

  

COOKIES

Naše webové stránky používají tzv. „cookies“ a další technologie, které s vaším svolením ukládají malé množství dat do vašeho počítače či zařízení, aby umožnily sběr určitých informací z vašeho webového prohlížeče. Cookies se na internetu běžně používají a umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatele, aniž by jednoznačně identifikovaly individuální osobu, která počítač používá. Tyto technologie vám usnadňují přihlásit se na stránku a používat ji, poskytují nám zpětnou vazbu o tom, kterou část stránek navštěvujete, takže můžeme posuzovat efektivitu stránek a umožnit vám lepší uživatelskou zkušenost. Můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby žádné cookies nepřijímal. Vezměte na vědomí, že to může ovlivnit Vaši schopnost využívat služby, které poskytujeme.

 

ZMĚNY NAŠICH ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jakékoli změny, které můžeme v budoucnu v těchto našich Zásadách ochrany osobních údajů učinit, budou publikovány na této stránce a bude-li to vhodné, upozorníme vás na ně e-mailem. Kontrolujte prosím tyto stránky, abyste se dozvěděli o všech aktualizacích a změnách našich Zásad ochrany osobních údajů.

  

KONTAKTUJTE NÁS

Vítáme veškeré komentáře, dotazy a žádosti týkající se našeho použití vašich údajů, nebo pokud si přejete uplatnit jakákoli svá práva, kontaktujte nás na níže uvedenou adresu nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Jitka Pelikánová s.r.o.

Karlovo nám. 22/16

Třebíč 674 01

IČ: 02594871

Zastoupená: Jitkou Pelikánovou – pověřenou osobou